کفشور استیل خطی | گریل استیل

۳۰۲

گریل، گاتر، گریتینگ، کانال پیش ساخته، کفشور استیل خطی و … اینها همه و همه در فارسی تقریبا یک معنی داده و درست یا غلط عباراتی هستند برای نام گذاری قطعه ای که در سطح زمین قرار داده میشوند تا آب از آن عبور کند. خواه آب دوش از آن عبور داده شود و یا باران و آبهای سطحی و یا در محل کار آشپزخانه برای عبور آب های ریخته شده در زمین.

در ساخت گریل استیل معمولا از استیل با آلیاژ ۳۰۴ استفاده میشود. البته برای جاهایی که در تماس مستقیم و طولانی با آب و مواد شیمیایی میباشند میبایستی از آلیاژ ۳۱۶ استفاده شود.

کفشور استیل خطی

باید در ساخت کفشور استیل خطی به محل استفاده از آن توجه کرد. اینکه گریل در زیر یک دوش استخر استفاده میشود و یا اینکه ترولی های سنگین حمل ظروف روی آن قرار خواهد گرفت. اینکه از گریل فقط آب عبور داده خواهد شد و یا اینکه بایستی در یک آشپزخانه صنعنی ممکن است قطعات سبزیجات و حبوبات ریز از آن عبور کند و قطعات بزرگتر امکان عبور نداشته باشند.

شستشوی گریل ها نیز حائز اهمیت است. اگر گریل در جایی استفاده میشود که با مواد شیمیایی قوی مثل جوهر نمک شستشو میشود بایستی در انتخاب آلیاژ در ساخت گریل دقت شود.

کفشور خطی تمام استیل

مشتریان در دو حالت کفشور خطی تمام استیل را سفارش میدهند. یا فقط بخش رویی(گریل) را نیاز دارند و یا اینکه کانال پیش ساخته زیرین را نیز میخواهند بصورت ضد زنگ و مقاوم ساخته شود. در این حالت بایستی کانال زیر نیز با استیل ساخته شود و البته محل نصب و خروجی آب پیش بینی شود.

روش دیگری از نصب کفشور استیل خطی بدین صورت است که در جایی که نیاز است کفشور قرار گیرد در مرحله ساخت ساز و بنایی یک فریم با نبشی استیل ساخته میشود در محل کفشور قرار میدهند که بخش رویی یا همان گریل داخل آن قرار میگیرد. با این کار دوام محل قرار گیری کفشور بالا میرود.

در حالتی که فقط بخش رویی کفشور نیاز باشد، لازم است تا محل قرار گیری با دقت هندسی بالا پیش بینی شود و عمق حداقل ۲۵ میلیمتر برای محل قرارگیری گریل یا کفشور استیل خطی موجود باشد.

برای سفارش محصول خود با ما تماس بگیرید.

 

دانلود کاتالوگ

دانلود