درب پارکینگ استیل

۵۰۹

ساخت درب پارکینگ استیل در طرح های مختلف. ساخت درب استیل پارکینگی استیل و چوب.

قیمت درب استیل پارکینگ به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. برای کشف قیمت قطعی بایستی طرح و مشخصات ابعادی و آپشن های درب مشخص باشد.

درب پارکینگ استیل ورودی ساختمان

در ساخت درب استیل پارکینگ  باید توجه داشت که از رنگ های گرم مانند چوب ترموود در درب بهره برد تا درب زیباتری داشته باشیم. برای انتخاب نوع بازشو بازویی یا ریلی باید توجه داشت که درب استیل پارکینگ قابلیت نصب هر دو مدل جک بازویی و ریلی را دارا میباشد.

معمولا مشتریان درب پارکینگ را با درب مشابه نفر رو سفارش میدهند که بایستی درب نفر رو با درب پارکینگ هم خوانی ظاهری داشته باشد.

برای سفارش محصول خود با ما تماس بگیرید.

دانلود کاتالوگ

دانلود